HISTORIA

Anledningen till varför jag som vuxen valde att bli lärare är många, men anledningen till varför jag valde historia som huvudämne är endast en. Historia är nog det enda ämne där jag alltid, oavsett skoltrötthet och tonårsrevolt, har lyssnat på lärarna och arbetat på lektionerna. Historia fascinerar mig!
Historia är ett av de viktigaste skolämnena för att motverka främlingsfientlighet och bryta normativa mönster. Och detta behövs, inte minst idag. Frågar du vilken historielärare som helst så har de en särskild period i historien som de brinner lite extra för. För mig är det 1800-talet som fascinerar då många händelser under denna period förklarar hur samhället ser ut idag: politiska ideologier,  synen på kvinnan och mannen, industrialismen och kommersialismen.
En annat område som berör mig extra handlar om det svenska flyktingmottagandet efter andra världskriget. Tillsammans med en kursare skrev jag min kandidatuppsats om detta. Lokal förankring i ett globalt tema om andra världskriget, där vi valde att kalla arbetet för Låt arkiven berätta!
 
Under mitt första år som lärare undervisade jag i SO, svenska och engelska och jag var nära att gå i väggen för att hålla igång alla planeringar. När tjänsteplaneringen lades om valde jag för min överlevnads skull bort SO och så fortsatte min tjänst i ett par år. När jag sökte mig till Hagalidskolan 2017 så blev det naturligt att fortsätta på samma bana, även om jag idag gärna hade kombinaterat SV/SO då det är de ämnen jag brinner mest för.