Som jag tidigare berättat är historia mitt huvudämne och mitt andraval var inte alls givet. Så pass att jag sent på kvällen före sista ansökningsdatum valde att logga in och ändra religion till svenska. Ett beslut jag är mycket glad för idag. Jag har alltid tyckt om svenska som skolämne och har haft lätt för mig. Ångesten för grammatik gjorde dock att jag tvivlade in i det längsta och därför har jag i min undervisning försökt att göra undervisnignen mer lekfull och mindre ångestladdad. Jag minns med skräck hur jag kallades fram till tavlan för att genomföra satslösning på meningar, något jag förknippar med  80- och 90-talets matematikundervisning. Som högstadielärare tycker jag det är bra att genomföra ett större tema kring grammatik i årskurs 7, för att sen hålla den levande i den löpande undervisnignen. Då blir den inte ett separat moment som den ofta annars blir.

Svenska läste jag i Lund och den perioden, även om den var tuff, är den roligaste och mest utmanande studietiden som jag har haft. En fantastisk samling människor som stöttade och hjälpte varandra genom föreläsningar och tentor. Jag minns fortfarande hur mina labbkollegor stöttade mig med anteckningar och information kring grammatikkursen när jag låg sjuk i scharlakansfeber. I min kandidatuppsats i svenska och litteraturvetenskap grävde jag ner mig rejält i författarskapet kring Elizabeth Gaskell och avslutade studietiden med North vs South – en  litterär studie av den sociala geografin i 1800-talets England.  Här lyckades jag kombinera mitt intresse för både litteraturvetenskap och historia.