Om novellen
En novell är en typ av skönlitterär text som skiljer sig från längre berättande texter; romaner. Ofta handlar berättelsen om en enda händelse och det är få karaktärer med. Inte sällan kastas man som läsare rakt in i händelsen, kallat in medias res.

Den här typen av texter kan du hitta i tidningar, tidsskrifter eller novellsamlingar. Det finns även hemsidor där du kan läsa icke publicerade noveller.