Om texttypen:
Denna typ av text hittar du ofta i morgon- eller kvällstidningar. Det är inte sällan politiker, journalister, författare eller andra aktiva samhällsdebattörer som har ordet.  De försöker övertyga läsaren om en åsikt som de har eller driver. De gör det i syfte att påverka människor i samhället, det vill säga de försöker skapa opinion.

I jämförelse till insändaren och krönikan så är debattartikeln mindre personlig och kan därför inte skrivas hur som helst. En debattartikel följer ganska strikta regler för hur den ska se ut och skrivas. Presentera din text med teckensnittet Times New Roman, storlek 12, radavstånd 1.5. Om du har svårt för styckeindelning kan det vara lämpligt att hålla dig till tre stora stycken:

– Inledande del med bakgrund och tes
– Argumenterande del där du lyfter fram dina argument och bemöter motargument
– Avslutande del där du sammanfattar dina argument och kommer med en uppmaning.

Annars gäller som regel att varje nytt argument presenteras i nytt stycke.

Tes
En debattartikel drivs av en åsikt, även kallad tes i dessa sammanhang. Till att börja med är det bra om du väljer ett ämne som engagerar dig. Om du tycker det är svårt att hitta ett ämne som engagerar dig kan det vara lämpligt att välja ett ämne som det finns mycket information kring.

I tesen ska du göra klart hur du ställer dig till ämnet. Kanske är du mot mobbning och vill engagera dig för att sprida detta budskap? Då är detta syftet med din debattartikel och du ska ägna hela texten åt att övertyga läsaren om varför det är viktigt att mobbning upphör. För att väcka läsarens intresse kan du skriva din tes som ett utrop eller en fråga.

Tips: Var inte rädd för att provocera läsaren. Ibland kan det vara ett bra sätt för att väcka intresse hos läsaren. Resultatet blir att din text kommer att läsas med större uppmärksamhet och nyfikenhet. Frågor(?)och utrop(!) är utmärkta sätt för att nå ut till läsaren och samtidigt provocera. Inled din debattartikel med en fråga för att sen svara på den med ett utrop i slutet. Används dock med viss sparsamhet, du vill inte förarga läsaren!

Bakgrund
Det är viktigt att förklara för läsaren varför du har valt att skriva artikeln. Detta gör du genom att ge en bakgrund till ämnet som du har valt.

Argument och motargument
I artikeln ska du presentera argument som stödjer din tes och som övertygar läsaren. Det finns olika typer av argument men i en debattartikel är det främst sakargument du kommer att använda. Detta innebär att de baseras på fakta och pålitligheten är hög.

En bra debattartikel tar inte endast upp en sida av ämnet och därför är det viktigt att bemöta motargument till din tes. Syftet med detta är så klart att visa att de inte stämmer. Du ska leta fram det bästa motargumentet och försöka bryta ner i mindre delar. Därefter ska du motbevisa med dina egna argument. Ibland kan det också vara effektivt att få med ett kortare citat av vad någon säger för att sedan argumentera emot det. En gyllene regel är att bemöta argument bestående av fakta med fakta och argument med känsla med känsla.

Avslutning
Du har kommit till slutet på din artikel och det är dags att föreslå en eller två lösningar på problemet. Vad vill du uppnå? Sista stycket i din debattartikel ska gärna innehålla ett övertygande svar på din tes. Ibland kan det vara effektfullt att resonera kring konsekvenserna om man inte gör som du tycker. Det är inte heller ovanligt att författaren ställer krav på att läsaren ska agera.

Källhänvisning
För att dina argument ska framstå som trovärdiga är det viktigt att du presenterar varifrån du har hämtat fakta. Det gör att läsaren själv kan granska dina källor och detta ökar trovärdigheten. I denna typ av text är det vanligt att det sker via hänvisning:
Enligt Lärarförbundets stora arbetstidsundersökning (3800 svarande) medför ett prov i grundskolan genomsnittligen en extra arbetsinsats om 25 timmar per klass.

Bindeord
Det är de små orden som signalerar till läsaren var dina argument kommer och hur du förhåller dig till dem. En debatterande text utan bindeord är ofta rörig och saknar en tydlig röd tråd. I en argumenterande text brukar vi kunna hitta ord som: för det första, för det andra, inledningsvis, vidare, avslutningsvis, därutöver, dessutom.

Checklista

Rubrik – Har du satt en intresseveckande rubrik? Debattartikel duger inte!
Ingress – Den inledande delen där du sammanfattar artikeln för att locka till läsning. Ofta skrivs den mellan rubriken och brödtexten, i fet text.
Tes – Är din tes klar, tydlig och i början av din text?
Bakgrund – Har du satt din tes i ett sammanhang?
Argument för – Har du listat dina bästa argument? Tänk på ordningen: 2-3-1.
Motargument – Har du presenterat motståndarens bästa och bevisat varför det är fel?
Avslutning: Har du sammanfattat och avslutat med ett övertygande svar på din tes?

Exempel:

Alldeles för många nationella prov